Ben Sporcunun Zeki Çevik ve Ahlaklısını Severim.

  Alt yapı üzerine

  Başkanın Kaleminden

  Ülkemizin ,şehrimizin, kulübümüzün  geleceği ve bir ölçüde başarısı gençlere bağlıdır. Gençlerin ve çocukların eğitilip yetiştirilmesi davası olanların hedefidir. Donanımlı ve eğitimli gençlerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi yatırımla mümkündür. Bu yatırımların şekli, planı, tasarımı ehil ellerde yapılmalıdır. İşte bu yatırımların içerdiği maddi ve manevi ögelerin adına ALTYAPI diyoruz.

  Altyapı konusu sporda özellikle futbolda daha çok önem arz eder. Futbolda başarılı olan ülkelere baktığımızda altyapıya çok büyük önem verdiklerini, bu konudaki gelişmelerin takipçisi olduklarını görüyoruz. Futbolda söz sahibi ülkelerin altyapıya yatırım yaparken uzun vadeli planlar yaptıklarını, bilimsel çalışmaya ağırlık verdiklerini biliyoruz. Altyapıya verilen önemin ve değerin karşılığı yıllar sonra alınabiliyor. Israrlı, azimli ve iddialı yöneticiler acele etmeden gençlere ve çocuklara değer verirler, sonuçlarını da gururla seyrederler.

  Yalnız burada altyapıya verilen eğitime dikkat çekmek istiyoruz. Eğitime verilen önem ancak öğretmenin vasıfları ile ilgilidir. Eğitimin kimin verdiği, birikimi ve deneyimi dikkate alınmalıdır.

  Eğitici insanın eğitimli olması, dil bilmesi, pedagoji ve psikoloji alanında deneyimli bulunması önem taşır. Bazı antrenörlerin tavrı gibi "her şeyi ben bilirim, her şeyden anlarım" gibi çağdaş olmayan tutumları benimsemesi kesinlikle reddedilmelidir. Bu tutum ve kabuller yatırımların boşa gitmesine, emeklerin heba olmasına yol açar.

  "Altyapı" yöneticilerinin üniversitelerle işbirliği yapması esas nokta olmalıdır. Çocuklar hekimlerin muayenesinden geçirilmeli, sağlık yönünden iyice incelenmelidir. Diş, kalp ve kemik muayeneleri özellikle tetkik edilmelidir. Bu işlemler sık sık yinelenmelidir.

  Altyapıya her alanda önem verilip yatırım yapılmalıdır. Yöneticiler günlük değil uzun süreli tasarımlar yapmalıdırlar.

  Sonuç: "Futbolda ve diğer spor dallarında başarıyı istiyorsak "altyapı"ya ağırlık verilmelidir.